Lo Tafanari 2010

Aquest any 2010 l'agenda Lo Tafanari, diari de dones de muntanya, passa a formar part de l'associació Cambuleta, ja que, perseguint els mateixos objectiu s'ha decidit sumar esforços.

Gràcies per donar suport als nostres projectes.